Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym, wypadek rolniczy

?

Podobnie, jak kierowcy pojazdów, tak i rolnicy są zobligowani prawem do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to obejmuje maszyny i pojazdy wolnobieżne należące do gospodarstwa rolnego oraz pozwala na pokrycie kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez pracownika. Nieuwaga i brak należytej ostrożności bardzo często prowadzi do wypadków w rolnictwie, których następstwem jest kalectwo, uszkodzenie ciała, znaczna utrata zdrowia lub śmierć.

Wszelkie szkody, które zostały wyrządzone przez rolnika, pracownika gospodarstwa lub osobę pozostającą w gospodarstwie rolnym na terenie tego gospodarstwa, pokrywa ubezpieczenie rolnika.

Osoby, które uległy wypadkowi podczas wykonywania prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa mogą zatem ubiegać się o świadczenie finansowe w postaci odszkodowania.

  Najczęstszymi urazami doznawanymi przez pracowników w rolnictwie są:

  • urazy dłoni (złamania, amputacja),
  • urazy nóg (kalectwo, amputacja, złamania),
  • poparzenia,
  • przygwożdżenie przez maszyny rolnicze bądź potrącenia,
  • zatrucia różnymi środkami chemicznymi.

Dochodzenie swoich praw i uzyskanie odszkodowania często bywa żmudne i pracochłonne, zatem pomogę Ci w sposób fachowy i profesjonalny uzyskać rekompensatę z OC gospodarstwa rolnego oraz z świadczenia KRUS.