Odszkodowanie za wypadek śmiertelny, zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

?

Godne zadośćuczynienie i odszkodowanie ze strony ubezpieczyciela sprawcy należy się bezspornie rodzinie oraz bliskim po śmierci najbliższej osoby, jeżeli śmierć ta nastąpiła wskutek wypadku lub zdarzenia losowego.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie z tytułu doznanej krzywdy po stracie bliskiej osoby mogą być:

współmałżonkowie, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki oraz osoby pozostające w związku nieformalnym z osobą zmarłą.

Roszczenia te oparte są o przepisy kodeksu cywilnego i zależą od sytuacji finansowej i emocjonalnej tych osób ze zmarłym oraz ogólnej sytuacji osób bliskich zmarłego.

Roszczenia, które pomożemy Ci wywalczyć:

  • zwrot kosztów pogrzebu, aby zapewnić zmarłemu godny pochówek,
  • odszkodowanie, gdy pogorszyły się perspektywy na przyszłość i sytuacja życiowa członków rodziny zmarłego,
  • świadczenie pieniężne, aby podjąć próbę zrekompensowania poniesionego bólu i cierpienia,
  • renta dla osób, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, bądź w sytuacji, gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny.

 

Zajmuję się sprawami, które wydarzyły się po 10 sierpnia 1997 roku.