Odszkodowanie za błąd medyczny, zadośćuczynienie za błąd lekarski

?

Błędy w sztuce medycznej są niestety wprost proporcjonalne do częstości występowania wypadków czy chorób. Zdarzają się one wtedy, gdy lekarz postępuje niezgodnie z wiedzą medyczną bądź dochodzi do nieumyślnego postępowania, błędów, nieprawidłowości w leczeniu, czego skutkiem są obrażenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia czy nawet śmierć.

Najczęściej występujące błędy medyczne to:

  • błędy operacyjne,
  • nieprawidłowo postawiona diagnoza,
  • niewłaściwa opieka medyczna, której skutkiem jest pogorszenie stanu zdrowia,
  • nieprawidłowo podane lekarstwo,
  • zakażenie gronkowcem lub WZW.

Do takich nieprawidłowości może dochodzić we wszelkich placówkach zdrowia: przychodniach lekarskich, szpitalach, jak i w prywatnych gabinetach specjalistycznych.

Bez względu jednak na to, w którym z tych miejsc lekarz bądź zespół medyczny popełnili błędy, osoba poszkodowana może ubiegać się o rekompensatę finansową na wszystkich etapach leczenia.

W celu udowodnienia błędu medycznego konieczne jest zebranie pełnej dokumentacji z przebytego leczenia.

Dochodzenie roszczeń będzie bardzo utrudnione, gdy zaistnieje sytuacja, w której poszkodowany nie będzie w stanie udowodnić nieprawidłowości w postępowaniu lekarza. Ważna wtedy jest szybka i skuteczna pomoc, którą oferuję klientom, pomagając zebrać konieczną dokumentację oraz poprowadząc całą sprawę aż do uzyskania odszkodowania.